Jakie są przyczyny najczęściej zgłaszanych reklamacji blach?

Najczęstszymi przyczynami zgłaszanych reklamacji blachy przez klientów jest odpadanie lakieru i dalej jej korodowanie. Co jest tego przyczyną?
Blacha składowana zbyt długo w niewłaściwych warunkach ulega zaparzeniu czego efektem jest miejscowe odpadanie warstwy lakierniczej a po utlenieniu się w tych miejscach ocynku następuje odsłonięcie rdzenia stalowego i postępująca ale spowolniona (dzięki katodowej osłonie ocynku) jego korozja.
Klient najczęściej nie potrafi sobie wyobrazić i zrozumieć dlaczego tak jest, skoro ta blacha na dachu narażona jest na podobne warunki tj. śnieg, deszcz, woda, zmiana temperatur, słońce, itp. i nie ulega zaparzeniu. Różnica polega na tym, że blacha na dachu po jej zmoczeniu natychmiast jest wysuszona. Natomiast blacha złożona jeden arkusz na drugim po dostaniu się wilgoci pomiędzy te arkusze w wyniku kondensacji pary wodnej lub złożonej już zamoczonej nigdy nie zostanie wysuszona (analogia przy składowaniu desek). Dlatego po pewnym czasie lakier zostanie odparzony a ocynk zaparzony (widoczny biały proszek. Jest to efekt tzw. białej korozji.

 

Aby tego uniknąć należy:
Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania blach przez dłuższy okres czasu /max. 3 miesiące/ należy:

  1. Bezwzględnie, do 2 tygodni usunąć folię ochronną: poddanie wyrobów z folią ochronną działaniu promieniowania słonecznego oraz wilgoci jest powodem uszkodzeń powłoki lakierniczej oraz trudności w usuwaniu folii lub pozostałości po kleju.
  2. W czasie przechowywania wyroby chronić przed szybkimi zmianami wilgoci powietrza i temperatury, które powodują kondensację pary wodnej. Niedotrzymanie tego może być przyczyną wystąpienia białych plam /blachy ocynkowe/ lub czarnych /blachy alucynk/ oraz uszkodzenia powłoki lakierowej /blachy powlekane/. Dlatego należy składować materiał w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, bez sąsiedztwa agresywnie reagujących materiałów, bez narażania blachy na bezpośrednie działanie słońca i wody / możliwość zaparzenia blachy/.
  3. Oddzielić materiał od podłoża min. 20 cm.
  4. Przełożyć każdy arkusz cienkimi przekładkami dystansowymi, lub ustawić w pozycji stojące np. pod ścianą.
  5. W przypadku konieczności krótkotrwałego usytuowania blach na otwartej przestrzeni (na czas wykonywania robót montażowych ) zapewnić pochylenie wzdłuż arkusza – odprowadzenie wilgoci.
  6. Zastosować elementarną osłonę zapewniając przewiewność.
  7. Należy zadbać, aby cała powierzchnia arkuszy była sucha.

Takie zalecenia klient otrzymuje każdorazowo przy zakupie naszej blachy w postaci „Instrukcji transportu, składowania i konserwacji”.

Data publikacji 2016-04-05